Hoppa till huvudinnehåll
OpenAI lanserar revolutionerande nyheter - kommer din startup att överleva?
AI nyheter november

Innehållsförteckning

GPT-4 Turbo erbjuder avsevärda förbättringar

Nya funktioner ger utvecklare mer kontroll

Kunskapen i GPT-4 Turbo är uppdaterad till 2023

Bild- och ljudstöd gör GPT-4 Turbo mer användbar

Anpassade modeller för företag finns tillgängliga

Förbättrade pristak och juridiskt skydd underlättar användning

Chat GPT använder nu GPT-4 Turbo

GPTs möjliggör skräddarsydda AI-assistenter

GPT Store låter användare sälja sina AI-lösningar

Assistance API ger persistens och minne

OpenAI Playground ger tillgång till senaste funktionerna

Möjlighet att tjäna pengar men risk för föråldrade verktyg

Startups måste anpassa sig och erbjuda mervärde

GPT-4 Turbo erbjuder avsevärda förbättringar

OpenAI har lanserat GPT-4 Turbo, som är den största offentligt tillgängliga språkmodellen hittills med en kontextlängd på upp till 128 000 token. Detta innebär avsevärda förbättringar jämfört med tidigare versioner vad gäller förståelse av sammanhang, minne och förmåga att generera längre, mer koherent text. GPT-4 Turbo representerar ett stort steg framåt för AI-genererat innehåll.

Nya funktioner ger utvecklare mer kontroll

GPT-4 Turbo introducerar också nya funktioner som Json-läge, funktionsanrop och reproducerbara utdata. Detta ger utvecklare mer kontroll och möjlighet att skapa mer avancerade AI-tillämpningar. Json-läget gör det enklare att matas AI:n strukturerad data, medan funktionsanropen låter användaren styra logiken. Reproducerbara utdata gör det lättare att felsöka och testa systemet.

Kunskapen i GPT-4 Turbo är uppdaterad till 2023

Kunskapsbasen i GPT-4 Turbo sträcker sig till april 2023, vilket gör att den kan diskutera och referera till mycket aktuella händelser och trender. Dessutom kan användare mata in egen information i GPT-appar för att hålla AI:n uppdaterad med domänspecifik kunskap. Detta gör AI-systemet mer användbart i verkliga tillämpningar som kräver aktuella fakta.

Bild- och ljudstöd gör GPT-4 Turbo mer användbar

GPT-4 Turbo har förmågan att generera text utifrån bilder, inklusive bildtexter, klassificeringar och naturligt ljudande röst via text-till-tal. Detta breddar användningsområdet betydligt och gör AI:n mer mänsklig och användbar i tillämpningar som kundsupport, innehållsgenerering och tillgänglighet.

Anpassade modeller för företag finns tillgängliga

OpenAI erbjuder möjligheten att skapa anpassade AI-modeller för specifika affärsbehov, även om detta initialt kan kräva betydande insatser och kostnader. Skräddarsydda modeller som tränats på relevant data för ett visst företag kan ge avsevärt bättre resultat. Även om tröskeln är hög kan det vara värt investeringen för företag med stora AI-behov.

Förbättrade pristak och juridiskt skydd underlättar användning

För etablerade kunder fördubblas pristaken för GPT-4 Turbo, vilket gör det enklare och billigare att använda AI:n för att utveckla och driva tjänster. Dessutom erbjuder OpenAI ett juridiskt skydd som täcker rättsliga kostnader vid eventuella upphovsrättsliga problem, vilket minskar riskerna med att använda AI-genererat innehåll.

Chat GPT använder nu GPT-4 Turbo

Den populära Chat GPT-appen använder nu GPT-4 Turbo med alla dess förbättringar, inklusive uppdaterad kunskapsbas. Detta gör att alla som använder Chat GPT får tillgång till en betydligt kraftfullare AI-assistent. Appen blir därmed ännu mer användbar för slutanvändare.

GPTs möjliggör skräddarsydda AI-assistenter

GPTs låter användare skapa specialiserade AI-assistenter med anpassade instruktioner, kunskap och handlingar för ett visst syfte. Detta kan potentiellt ersätta många smalare SaaS-tjänster som är byggda på OpenAI:s API. Genom att skapa en egen GPT kan man få full kontroll och skräddarsy funktioner.

GPT Store låter användare sälja sina AI-lösningar

OpenAI lanserar en GPT Store där användare kan lista, sälja och dela sina skräddarsydda GPT:er med andra. Detta gör det möjligt att tjäna pengar på AI-lösningar man skapat själv. Samtidigt underlättar det för andra att hitta bra GPT:er för olika ändamål.

Assistance API ger persistens och minne

Assistance API:et gör det möjligt att bygga specialiserade AI-assistenter med GPT-4 som utnyttjar persistenta trådar och minne över flera dialoger. Detta närmar sig mänskliga konversationer och relationer, vilket förbättrar upplevelsen avsevärt.

OpenAI Playground ger tillgång till senaste funktionerna

I OpenAI Playground kan alla utvecklare testa GPT-4 Turbo och skapa AI-assistenter med Assistance API för att prova på de senaste funktionerna. Detta gör det enkelt att komma igång och evaluera möjligheterna med den nya tekniken.

Möjlighet att tjäna pengar men risk för föråldrade verktyg

OpenAI verkar uppmuntra att bygga tjänster inuti deras plattform istället för att enbart förlita sig på API:erna. Det finns stora möjligheter att tjäna pengar på egna AI-bottar, särskilt med GPT:er inuti Chat GPT. Samtidigt riskerar verktyg som enbart använder OpenAI API:er att bli omoderna när funktionerna integreras i Chat GPT.

Startups måste anpassa sig och erbjuda mervärde

Även om vissa startups kan bygga en bättre lösning och erbjuda mervärde än Chat GPT ensamt, kommer många SaaS-bolag som enbart bygger på OpenAIs API:er troligen att bli omoderna. Därför är det viktigt att kontinuerligt anpassa erbjudandet och tillföra eget mervärde utöver vad OpenAIs verktyg erbjuder out-of-the-box. Annars är risken stor att bli utkonkurrerad.

Sammanfattningsvis innebär OpenAIs senaste lanseringar stora möjligheter, men också utmaningar. För att överleva måste startupbolag anpassa sina affärsmodeller och erbjuda unika tjänster och mervärden utöver vad OpenAIs verktyg klarar på egen hand. Genom att kombinera sin expertis med den senaste AI-tekniken finns dock stora möjligheter att skapa innovativa och användbara tjänster.

Dela gärna den här artikeln om du tycker att den var intressant! Låt oss diskutera vilka möjligheter och utmaningar du ser med OpenAIs senaste utveckling.

Do you want content, news or other for your site?

Namn
Om du ger oss webbadressen till din Facebook/Meta sida eller LinkedIn kan vi få lite mera information om er verksamhet.

Etiketter