Hoppa till huvudinnehåll
De senaste trenderna inom AI och generativ teknik
A photo of a modern music studio filled with traditional instruments like guitars, pianos, and drums.

Artificiell intelligens (AI) utvecklas i rasande fart just nu. Nya verktyg och tillämpningar med generativa AI-modeller dyker upp varje vecka. I denna artikel sammanfattar vi de viktigaste AI-nyheterna och trenderna under de senaste månaderna.

Innehållsförteckning

 

Time Magazines AI-topplista

I november listade Time Magazine 12 AI-produkter som årets bästa uppfinningar. Bland annat finns Adobes AI-verktyg Photoshop Camera och generativa bildskapande Phil. Även startups med nya AI-verktyg som Runway Gen 2 och Anthropic med Claude AI ingår på listan.

Att så många AI-lösningar lyfts fram visar hur central AI blivit för innovation och teknisk utveckling. Samtidigt har etablerade tech-bolag börjat integrera AI djupare i sina produkter.

 

AI-musikskapande verktyg

AI-musik är ett snabbt växande område. En av de ledande AI-modellerna är Sovit SVC som används för att skapa helt AI-genererade låtar.

Blinda lyssningstester visar att det är svårt att avgöra om musiken kommit från AI eller mänskliga artister. Sovit SVC har använts för att skapa låtar i stilen av rappare som Drake och Kanye West.

Även om AI-musik fortfarande är begränsad kan den bidra med nya verktyg och inspiration för mänskliga musiker och låtskrivare.

 

Snabbare AI-genererade bilder

Mid Journey släppte nyligen en beta-version av sin webbplats med AI-genererade bilder. Fokus har legat på att göra sökfunktionen snabbare och att kunna filtrera bilderna med olika taggar.

Användarupplevelsen blir mycket bättre när man snabbt kan söka fram önskade bilder baserat på textbeskrivningar. Det är viktigt att AI-tjänster optimeras för användbarhet, inte bara teknisk prestanda.

Mid Journey ser ut att ligga i framkant när det gäller användarvänliga AI-bildverktyg online.

 

AI-assisterad bildredigering

Bildleverantören Shutterstock integrerade nyligen AI-baserade redigeringsfunktioner i sin tjänst. Bland annat en "magisk pensel" som identifierar och modifierar specifika objekt i bilder.

Andra nyheter är bakgrundsborttagning och generering av nya bildsektioner med AI. Målet är att tillgängliggöra avancerad bildredigering för fler användare, utan expertkunskaper.

AI-assisterad redigering kan spara tid och göra det enklare att skapa visuellt tilltalande bilder. Samtidigt väcker det frågor kring upphovsrätt och ägarskap.

An illustration showing two side-by-side monitors.

 

 

AI för produktannonser

Amazon lanserade ett AI-verktyg för att förbättra produktannonser med genererade bilder. Bilderna skapas utifrån textbeskrivningar och befintliga produktfoton.

Verktyget är tänkt att hjälpa säljare att visualisera produkter på ett mer tilltalande sätt. Till exempel att lägga till bakgrunder eller ändra vinklar.

Än så länge är bildkvaliteten begränsad, men på sikt kan AI-genererade annonser revolutionera e-handeln. Samtidigt måste etiska aspekter beaktas när AI används kommersiellt.

 

Googles verktyg för bildgranskning

Google presenterade nya verktyg för att granska bilders ursprung och pålitlighet med hjälp av AI. Tanken är att ge användare mer kontext till bilder de stöter på online.

Ett verktyg är "Faktakoll av bilder" som jämför bilder mot kända original för att identifiera manipuleringar. Ett annat är "Vad finns på bilden" som beskriver objekt och platser i bilder textuellt.

Googles satsning visar på vikten av att motverka falska nyheter och desinformation online. AI kan både skapa nya möjligheter och utmaningar på det området.

 

Störning av AI-modellers träningsdata

Ett intressant experiment med att störa AI-modellers träningsdata presenterades nyligen. Verktyget Nightshade manipulerar träningsbilderna för att få modellerna att generera kaosartade resultat.

Genom att lägga på subtila glitch-effekter eller vrida bilderna några grader kan AI-modellernas genererade output förvrängas rejält.

Experimentet visar hur känsliga generativa AI-modeller är för sin träningsdata. Små förändringar i inlärningsmaterialet får stora effekter på resultatet.

 

Satsningar på AI-säkerhet

De senaste månaderna har flera tech-bolag meddelat satsningar på AI-säkerhet och etik. Bland annat avsätter OpenAI, Anthropic, Google och Microsoft betydande belopp för forskning.

Insatserna handlar om allt från att förhindra skadlig användning av AI till att säkerställa att modellerna inte reproducerar diskriminerande mönster från träningsdata.

Även om avsikterna är goda återstår mycket arbete för att lösa AI-säkerhet i praktiken. Genom öppen forskning och samverkan kan framsteg göras.

 

Buggjakter för generativa AI

I linje med satsningarna på AI-säkerhet har Google och Microsoft infört buggjaktsprogram för sina generativa modeller. Utvecklare uppmanas rapportera sårbarheter eller risker relaterade till modellerna.

Programmen erbjuder belöningar upp till flera tusen dollar för allvarligare buggar. Tanken är att engagera en bredare skara i granskningen av AI-systemen.

Att tech-jättarna börjar behandla AI-modeller som vanlig mjukvara med kontinuerlig säkerhetstestning är ett steg i rätt riktning.

 

AI-röstimitering

YouTube arbetar enligt uppgift på ett verktyg där AI kan imitera berömda artisters röster. Verktyget är tänkt att användas för att lägga in kändisröster i videor, likt deepfake-teknik.

Även om röstimitering med AI redan är möjligt, kan ett officiellt verktyg från YouTube öka spridningen markant.

Imitering av verkliga personer väcker dock många etiska frågetecken. Det krävs tydliga riktlinjer och samtycke för att undvika missbruk.

 

AI-skapade appprototyper

Google överväger att introducera AI-genererade appprototyper i sin utvecklarplattform Gemini. Tanken är att snabbt kunna skapa schematiska "stubbar" av appidéer.

På sikt kan även Googles nya verktyg Maker Suite erbjuda mer avancerad AI-assisterad apputveckling.

Automatisk skapande av appprototyper med AI skulle kunna sänka trösklarna för att testa nya idéer och iterera appdesign. Men utmaningar med användbarhet och skalbarhet återstår att lösa.

 

Robotar med AI-stöd

Robotikföretaget Boston Dynamics demonstrerade nyligen en AI-integrering i en av sina robotar. ChatGPT användes för att generera röststyrd guidning under visningar.

Detta visar på den växande trenden att kombinera AI och robotik. Genom språkförståelse och generering kan robotar interagera mer naturligt med människor.

Samtidigt skapar det nya risker när avancerade AI-system kopplas samman med robotars fysiska förmågor. Säkerhet och etik måste prioriteras högt.

 

Självkörande bilar

I vissa städer i USA erbjuder Uber nu resor med självkörande bilar från Waymo. Waymo har testkört över 20 miljoner mil med sina autonoma fordon.

Självkörande bilar är ett tydligt exempel på tillämpningen av AI i verkliga produkter. Även om det återstår utveckling innan det blir mainstream, rör sig självkörande teknik snabbt framåt.

Fördelen är ökad säkerhet och effektivitet i transporter. Utmaningar finns kring etik, arbetstillfällen och infrastruktur. Det krävs noggranna analyser innan bred lansering.

 

Framtida AI-utveckling

I en färsk intervju uttryckte Bill Gates skepticism kring om AI kommer att fortsätta utvecklas i lika snabb takt som hittills.

Han menar att det troligen inte kommer ske lika dramatiska förbättringar mellan GPT-3 och GPT-4 som mellan GPT-2 och GPT-3.

Gates har delvis en poäng i att takten kan mattas något allt eftersom AI blir mer avancerad. Men samtidigt underskattar han troligen de långsiktiga möjligheterna inom AI och kraften i exponentiell teknikutveckling.

 

Överdriven AI-oro?

Metas AI-chef Yan LeCun hävdar att farhågorna kring AI som hotar mänskligheten är starkt överdrivna. Han menar att nuvarande AI inte ens är i närheten av mänsklig intelligens.

Visst bör man inte dra förhastade slutsatser om AI:s risker. Men LeCuns avfärdande fångar inte heller upp hela problembilden med mer näraliggande utmaningar kring bias, transparens och etik.

För att balansera AI-utvecklingen på ett ansvarsfullt vis krävs både optimistisk innovation och kritisk analys. De bästa idéerna uppstår ofta i skärningspunkten.

 

Avslutande reflektion

De senaste AI-framstegen och produktlanseringarna vittnar om en bransch i snabb förändring. Spännande möjligheter öppnas samtidigt som nya utmaningar uppstår.

I kommande artiklar och videor fördjupar vi oss mer i både optimismen och farhågorna kring AI. Genom en nyanserad syn kan vi forma en ansvarstagande framtid.

Dela gärna denna artikel om du fann den intressant. Prenumerera på kanalen för att inte missa nästa AI-uppdatering.

Do you want content, news or other for your site?

Namn
Om du ger oss webbadressen till din Facebook/Meta sida eller LinkedIn kan vi få lite mera information om er verksamhet.

Etiketter