Hoppa till huvudinnehåll
Bilbranschens stora utmaningar 2023: Brist på komponenter, elbilar och omställningskrav
Stor bilfabrik markerad med skylten '2023' på utsidan av fabriken.

Bilbranschen globalt är på väg att återhämta sig efter pandemin, men flera utmaningar kvarstår inför 2023. De främsta smärtområdena i branschen det kommande året väntas bli:

Innehållsförteckning

Bristen på komponenter begränsar bilproduktionen

Långsam förbättring av halvledarbristen

Svåra investeringsbeslut kring elbilar

Minskat servicebehov för elbilar

Fortsatt konsolidering av återförsäljarleden

Fokus på kundnöjdhet och lönsamhet

Sammanfattning

Bristen på komponenter begränsar bilproduktionen

Den globala bristen på halvledare och andra komponenter till fordon har lett till låga lager hos bilåterförsäljare. Detta har i sin tur gjort att kunderna fått vänta länge på nya bilar.

Tillgången på mikrochip har varit en flaskhals för bilproduktionen sedan pandemin. Fabrikerna har inte kunnat möta den stora efterfrågan när bilförsäljningen återhämtade sig 2021. Detta skapade stora leveransproblem för biltillverkare som var tvungna att dra ner på produktionen.

Även om chipbristen börjat lätta något under 2022 råder fortfarande akut brist på vissa komponenter. Det gör att produktionsbegränsningarna sannolikt kommer att kvarstå under 2023.

Långsam förbättring av halvledarbristen

Trots vissa framsteg väntas det dröja till 2024 innan halvledarbristen är helt åtgärdad. Bilindustrin tvingas därmed hantera fortsatta störningar och produktionsbortfall under 2023.

Flera faktorer bidrar till den långsamma återhämtningen:

  • Det tar tid att bygga nya halvledarfabriker för att öka produktionskapaciteten.
  • Efterfrågan på chips förväntas öka ytterligare de kommande åren, inte minst från den växande elbilsmarknaden.
  • Geopolitiska spänningar kan påverka leveranser och priser på råmaterial.

Bilföretagen behöver därför planera för att chipbristen kommer att vara ett faktum även under nästa år. Långsiktigheter i planering och nära samarbete med leverantörer blir avgörande.

Svåra investeringsbeslut kring elbilar

Elbilsförsäljningen har tagit fart på allvar, men osäkerhet råder kring takten för den fortsatta utvecklingen. Det gör det svårt för biltillverkare och återförsäljare att avgöra hur mycket och hur snabbt de bör satsa på elbilar.

Några faktorer som påverkar är:

  • Tillgången på laddinfrastruktur varierar stort mellan olika geografiska marknader.
  • Elbilarnas höga priser innebär att de fortfarande är oåtkomliga för många köpare.
  • Subventioner och politiska styrmedel ser olika ut i olika länder, vilket påverkar efterfrågan.

Felinvesteringar kan bli kostsamma. Samtidigt innebär en alltför långsam omställning en risk att tappa marknadsandelar. Det gäller för företagen att noga analysera trender och prognoser för att fatta välavvägda beslut om satsningar på elbilar kontra traditionella fordon.

Minskat servicebehov för elbilar

För bilverkstäder och återförsäljare som lever på serviceintäkter innebär elbilarnas intåg en stor omställning. Elbilar har färre rörliga delar och kräver därför mindre - och annorlunda - service än bensin- och dieselbilar.

Detta kan leda till minskade intäkter från verkstad och reservdelsförsäljning. Återförsäljare behöver hitta nya inkomstkällor och affärsmodeller för att kompensera bortfallet.

Möjliga vägar att gå är:

  • Satsa på service och underhåll av elbilsbatterier.
  • Erbjud laddningstjänster och lösningar för hemmaladdning.
  • Bredare utbud av tillbehör och extras som däck, fälgar, ljudsystem etc.
  • Fokusera på kundnöjdhet och merförsäljning av andra tjänster till elbilsägarna.

Fortsatt konsolidering av återförsäljarleden

Trenden med sammanslagningar av återförsäljarleden till större kedjor ser ut att fortsätta. Under 2022 förvärvade de svenska biljättarna Bilia och Bröderna Olsson flera mindre konkurrenter och expanderade kraftigt.

Fördelar för de stora aktörerna är ökad köpkraft gentemot biltillverkarna och stordriftsfördelar i inköp, IT-system, marknadsföring med mera. Mindre fristående handlare kan få det tuffare att hävda sig i konkurrensen.

Samtidigt finns möjligheter även för oberoende återförsäljare att hitta nischer och erbjuda något unikt som de stora kedjorna saknar. Personlig service och närhet till kunden kan vara framgångsfaktorer.

Fokus på kundnöjdhet och lönsamhet

Oavsett om en återförsäljare väljer att gå samman med en större koncern eller förbli fristående, är receptet för framgång i grunden detsamma: Ha nöjda kunder och driv en lönsam verksamhet.

Genom att leverera bra kundupplevelser och service kan relationen stärkas och återköpsbenägenheten öka. Lönsamhet uppnås bland annat genom effektivitet, bra personal och överblick över kostnader och intäktsströmmar.

En välskött verksamhet har goda förutsättningar att överleva och frodas, oavsett branschtrender och yttre omständigheter.

Sammanfattning

2023 väntas bli ännu ett omvälvande år för bilbranschen. Fortsatta störningar i leverantörskedjorna, osäkerhet kring elbilsatsningar och hårdnande konkurrens ställer krav på anpassningsförmåga och strategiskt tänkande.

Genom att förbereda sig på trender som minskat servicebehov för elbilar och ökad konsolidering kan återförsäljare säkra sin framtid. Nyckeln är att hela tiden ha kundernas behov i fokus och driva verksamheten på ett lönsamt sätt.

Dela gärna artikeln om du fann den intressant! Har du synpunkter eller tankar kring bilbranschens utmaningar? Diskutera i kommentarsfältet nedan.

Do you want content, news or other for your site?

Namn
Om du ger oss webbadressen till din Facebook/Meta sida eller LinkedIn kan vi få lite mera information om er verksamhet.