Hoppa till huvudinnehåll
Förstärk dina Google-rankningar med dessa heta SEO-knep
Överlycklig bloggare som utför en segerdans vid sitt skrivbord

Det finns några nyckelfaktorer som spelar stor roll för hur högt ditt innehåll rankar i sökresultaten. Genom att arbeta med dessa kan du på ett effektivt sätt förbättra dina SEO-resultat. Låt oss titta närmare på vad du bör fokusera på.

Innehållsförteckning:

Trots alla framsteg inom AI och maskininlärning, så hänger fortfarande mycket på grundläggande SEO-faktorer för att kunna ranka högt i Googles sökresultat. De viktigaste elementen är fortfarande backlinks från andra hemsidor, samt högkvalitativt innehåll som ger besökaren mervärde. Ju fler trovärdiga sajter som länkar till dig, och ju bättre ditt innehåll är, desto högre rankning. Innehållets relevans för sökordet spelar självklart också stor roll. Genom att arbeta med dessa nyckelfaktorer kan du säkerställa en stabil grund för bra SEO-resultat.

Är innehållet trovärdigt?
Är innehållet i artikeln trovärdigt?

Användarupplevelse och trovärdighet viktiga faktorer

Utöver grundläggande SEO-optimering, så är användarupplevelse (UX) och trovärdighet (EAT - Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) numera viktiga sekundära faktorer för att ranka bra i sökresultaten.

En bra användarupplevelse innebär att besökaren enkelt hittar och konsumerar det hen söker på din sida. Detta kan tex uppnås genom responsiv design, snabba laddningstider, bra navigation och ett mobilanpassat gränssnitt.

Trovärdighet handlar om att kunna visa att du och ditt innehåll är pålitligt och kunnig inom ditt ämne. Detta signalerar du bland annat genom innehållets kvalitet, profilering av dina experter, samt genom att visa företagets eller varumärkets historik och framgångar.

Genom att säkerställa bra UX och EAT, så visar du Google att användaren kommer att bli nöjd med ditt innehåll - vilket ger bättre rankning som belöning.

Överlycklig bloggare som utför en segerdans vid sitt skrivbord
Boom! Precis och perfekt SEO optimerad artikel med EAT-metoden.

 

Uppdatera gammalt innehåll för rankningshöjning

Ett effektivt knep för att få högre rankning är att gå igenom ditt befintliga innehåll och uppdatera för bättre kvalitet och relevans. Gammal information som inte längre är aktuell bör revideras. Lägg till ny data, statistik, trender och exempel för att göra innehållet mer engagerande.

Se också över så att texten flyter bra och är optimerad med relevanta sökord för respektive sida. Genom att fräscha upp ditt gammalt innehåll på detta vis kan du ofta se signifikanta förbättringar i sökrankningen.

{bild på uppdateringar}

Vad betyder EAT för SEO egentligen?

EAT står för Expertise, Authoritativeness och Trustworthiness (expertis, trovärdighet och pålitlighet på svenska). Men vad innebär egentligen detta för SEO? För att reda ut begreppen, så är EAT i sig inget direkt ranking-signal enligt Google. Däremot så bidrar EAT-signaler till andra viktiga rankingfaktorer.

Genom att visa att du är en expert inom ditt ämne, att ditt innehåll är pålitligt, samt att din sida är en auktoritet att lita på, så stärker du bilden av din sajt som trovärdig. Detta leder i sin tur till bättre rankning eftersom Google vill ge användaren de mest tillförlitliga resultaten.

Så för att sammanfatta - optimera dina EAT-signaler i innehåll och presentation för att indirekt förbättra dina SEO-resultat.
 

SEO nyckelstrategier

Regelbundet nytt innehåll visar framåtanda

Ett kraftfullt sätt att signalera trovärdighet och relevans till Google är att kontinuerligt publicera nytt innehåll av hög kvalitet. Genom att regelbundet lägga till färsk information, trender och branschnyheter visar du att din sida är en aktiv aktör med framåtanda.

Detta ger ett intryck av ämnesauktoritet och expertis, vilket Google gillar. Dessutom ger nya texter och blogginlägg möjlighet att naturligt optimera för nya sökord och frågeställningar. Så se till att ha en kontinuerlig flöde av engagerande innehåll för att maximera dina SEO-ansträngningar.

{bild på nytt innehåll}

Använd AI för att införliva EAT i innehåll

Ett kreativt sätt att stärka EAT-signalerna i ditt innehåll är att använda AI-baserade verktyg vid skapandet. Genom att formulera anpassade prompts som uppmanar till att inkludera expertis, pålitlighet och auktoritet, så kan du effektivt styra innehållet i rätt riktning.

Exempel på bra prompts: "Skriv en detaljerad guide om [ämne] med tonvikt på vår expertis och mångåriga erfarenhet inom området" eller "Sammanfatta de senaste trenderna inom [ämne] med fokus på att ge läsaren en pålitlig och tillförlitlig informationskälla".

På detta vis låter du i princip AI:n göra jobbet med att väva in naturliga EAT-signaler i texterna. Ett smart tidssparande knep för bättre SEO!

{bild på AI}

Fräscha upp gammalt med EAT för bättre SEO

Precis som med nytt innehåll, kan du använda AI och anpassade prompts för att förbättra EAT-signalerna i ditt befintliga bibliotek av texter och artiklar. Genom att mata in gammalt innehåll i AI-verktyg som ChatGPT, och be dem skriva om texten med mer fokus på trovärdighet och sakkunskap, så kan du effektivt fräscha upp ditt innehåll.

Detta ger ett ypperligt tillfälle att samtidigt uppdatera inaktuell data, lägga till nyckelord, samt göra språket mer engagerande för läsaren. På så vis får du både en EAT-boost och ett rejält lyft för dina SEO-rankingar.

{bild på omskrivning}

Visa din expertis för att stärka EAT

Ett enkelt sätt att signalera trovärdighet i ditt innehåll är att lyfta fram din egen eller företagets expertis och kunskap inom ämnet. Detta ger läsaren förtroende och visar Google att du är en pålitlig källa.

Inkludera gärna fakta om antal år i branschen, utbildningar, tidigare publikationer eller kundcase som visar er erfarenhet. Referera till kända experter och deras åsikter. Ge konkreta råd baserat på beprövade metoder. Ju tydligare du kan visa din auktoritet, desto bättre EAT-signaler och SEO-resultat.

{bild på expert}

Sammanfattning och avslutande tips

Sammanfattningsvis handlar effektiv SEO till stor del fortfarande om grundläggande faktorer som backlinks och engagerande innehåll. Men för maximal effekt 2023 bör du också fokusera på användarupplevelse och att signalera trovärdighet genom bra EAT (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness).

Några konkreta tips är att regelbundet lägga till färskt innehåll, se över ditt befintliga bibliotek, samt att naturligt lyfta fram din expertis och erfarenhet i texterna. AI-verktyg kan dessutom vara till stor hjälp för att effektivt infoga EAT-signaler och göra innehållet mer optimerat.

Använder du dessa SEO-knep kommer du snart att kunna klättra betydligt högre i de hett eftertraktade toppositionerna i sökresultaten. Nu vet du vad som krävs - lycka till!

Dela gärna denna guide om du fann informationen användbar. Vi tar tacksamt emot feedback och tips på förbättringar av artikeln i kommentarsfältet nedan.

Do you want content, news or other for your site?

Namn
Om du ger oss webbadressen till din Facebook/Meta sida eller LinkedIn kan vi få lite mera information om er verksamhet.

Etiketter